Báo của tuổi Teen

Xót xa miền Trung: Người kiệt sức xin ăn, người run rẩy vì nhịn đói 3 ngày

Ở những xóm nghèo bị nước nhấn chìm, vẫn còn đó rất nhiều phận đời lay lắt không biết ngày mai. Hàng vạn hộ dân miền Trung đang phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất, vì “cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên” đã cuốn đi tất cả mọi thứ. Họ đang phải oằn mình mong cầu có từng miếng ăn, giờ đây, tất cả tài sản cũng đã bị cuốn trôi theo cơn lũ dữ, chỉ mong giữ được lại mạn‌g sống là quý giá lắm rồi.

Nguồn Báo Thanh Niên