Báo của tuổi Teen

Xe bắp luộc bán gần 1.000 trái mỗi ngày

Xe bắp Như Ý của chị Mộng Hà (TP.HCM) luôn tất bật vào giờ tan tầm, mỗi ngày bán gần 1.000 trái, được nhiều Việt kiều biết đến, có người còn tặng quà khi mua bắp.

Nguồn VTC News