Báo của tuổi Teen

Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, thông tin được đưa ra tại hội nghị giữa 2 ngành sáng 13/5.

Theo đó, cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thực hiện tập trung do BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm lưu trữ, xong trong 3 tháng. Bộ Y tế sẽ sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp, gắn trách nhiệm của cơ sở y tế, bác sĩ, BHXH các địa phương…

Hiện hồ sơ sức khoẻ y tế điện tử đã được triển khai tại 50% số tỉnh thành cả nước, từ mô hình thí điểm ở một vài xã đến triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Mục tiêu tới cuối năm 2020, có ít nhất 80% người dân trên địa bàn mỗi tỉnh thành được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nguồn Tiền Phong