Báo của tuổi Teen

Trấn Thành dẫn Rap Việt, người khen kể chê

Trước những câu nói mang tính triết lý nhân sinh chèn vào lời dẫn của mình, Trấn Thành nhận không ít lời chê bai và không đồng tình của khán giả vì dài dòng và đôi khi vô nghĩa.

Nguồn VTC Now