Báo của tuổi Teen

TQ: Trại cai nghiện đánh bạc trực tuyến hỗ trợ học viên như thế nào?

Có khoảng 50 học viên đăng ký cai nghiện tại trung tâm mỗi tháng. Không cho phép tiếp cận với internet, điều trị tâm lý và giáo dục nhận thức là những nội dung mà trung tâm hỗ trợ giúp học viên cai nghiện.

Nguồn VTV24