Báo của tuổi Teen

Tỉnh đầu tiên cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ ngày 20/4

UBND tỉnh thống nhất cho học sinh khối 9 và khối 12 đi học trở lại từ ngày 20/4 sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó tối ngày 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho phép học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ ngày 20/4.

Các cấp học, bậc học còn lại (kể cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, TP. Cà Mau) tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa rước học sinh… nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn.

Cùng với đó khẩn trương chỉ đạo cho phun, xịt tiêu độc, khử trùng, triển khai các công việc cần thiết trước khi học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ảnh minh họa.

Căn cứ vào các nhận định của Trung ương và của tỉnh thì Cà Mau ít có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng (nhóm 3- nguy cơ thấp). Tuy nhiên, trong địa bàn tỉnh vẫn có những nơi, những địa điểm còn có nguy cơ lây lan cao.

Do vậy, để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, an toàn tính mạng của Nhân dân. Đồng thời, để tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ thị các cấp, các ngành, mọi tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch dịch Covid-19.

Trước đó, tỉnh Cà Mau đã cho học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.