Báo của tuổi Teen

Thêm một địa phương bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” như Vũ Hán trước đây

Trung Quốc nhanh chóng phong tỏa một ổ dịch mới ở huyện An Tân (Hà Bắc) với hơn nửa triệu dân. Lệnh phong tỏa được thực hiện nghiêm ngặt như thành phố Vũ Hán trước đây.

Nguồn VTV24