Báo của tuổi Teen

Thêm 45 ca COVID-19, Bộ Y Tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ, chia sẻ với Đà Nẵng

45 bệnh nhân độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, 4 trường hợp tại BV Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại BV ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của BV Đà Nẵng – quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 có 45 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 465 (BN 465): nữ, 29 tuổi, Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 466 (BN 466): nam, 64 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 467 (BN 467):  nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 468 (BN 468): nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 469 (BN 469): nữ, 52 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 470 (BN 470): nữ, 67 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 471 (BN 471): nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 472 (BN 472): nam, 51 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 473 (BN 473): nữ, 38 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 474 (BN 474): nữ, 68 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 475 (BN 475): nữ, 85 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 476 (BN 476): nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 477 (BN 477): nam, 56 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 478 (BN 478): nam, 80 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 479 (BN 479): nam, 87 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 480 (BN 480): nữ, 59 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 481 (BN 481): nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 482 (BN 482): nữ, 82 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 483 (BN 483): nữ, 37 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 484 (BN 484): nữ, 61 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 485 (BN 485): nữ, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 486 (BN 486): nam, 64 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 487 (BN 487): nam, 66 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 488 (BN 488): nam, 67 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 489 (BN 489): nữ, 71 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 490 (BN 490): nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 491 (BN 491): nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 492 (BN 492): nam, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 493 (BN 493): nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 494 (BN 494): nữ, 41 tuổi, Người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 495 (BN 495): nữ, 30 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 496 (BN 496): nam, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 497 (BN 497): nam, 68 tuổi, Bệnh nhân khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Đà Nẵng

Ca bệnh 498 (bệnh nhân 498): nữ, 46 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Ca bệnh 499 (BN 499): nữ, 68 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Ca bệnh 500 (BN 500): nữ, 41 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Ca bệnh 501 (BN 501): nữ, 58 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Ca bệnh 502 (BN 502): nam, 60 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Ca bệnh 503 (BN 503): nữ, 29 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Ca bệnh 504 (BN 504): nữ, 51 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, Đà Nẵng

Ca bệnh 505 (BN 505): nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ca bệnh 506 (BN 506): nam, 69 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ca bệnh 507 (BN 507): nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ca bệnh 508 (BN 508): nam, 31 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ca bệnh 509 (BN 509): nữ, 46 tuổi, Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tổng số ca mắc đến 6h hôm nay tại Việt Nam là 509 người. Ảnh: Bộ Y Tế
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đêm 30/7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.
Nguồn Bộ Y Tế