Báo của tuổi Teen

Sự thật về “Tịnh Thất Bồng Lai”

“Tịnh thất Bồng Lai” vừa đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”, nơi có 5 chú tiểu thi “Thách thức danh hài” vừa được ngành chức năng tỉnh Long An thông tin kết quả điều tra, xác minh ban đầu.

Nguồn VTV24