Báo của tuổi Teen

Robot “con lười” giúp bảo tồn động vật quý hiếm

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển robot con lười (SlothBot), chú robot có thể di chuyển và hoạt động trên cây trong một thời gian dài để theo dõi động vật, thực vật và môi trường bên dưới. Chú robot lấy năng lượng từ các tấm pin mặt trời và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến.

Nguồn VnExpress