Báo của tuổi Teen

Nóng: Bão số 13 (Vamco) tiến gần bờ biển Philippines, dự báo sẽ mạnh lên trong những ngày tới