Báo của tuổi Teen

Những khoảng trống trong lớp học sau mùa nghỉ dịch

Hiện nay, trong khi học sinh cả nước nô nức đến trường sau gần 3 tháng nghỉ học để tránh dịch Covid 19 thì tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông lại là những trăn trở về những khoảng trống trong lớp học. Tình trạng học sinh nghỉ học giữa chừng không phải là chuyện mới ở huyện vùng cao này, thế nhưng, sau kỳ nghỉ tránh dịch, số lượng học sinh nghỉ học tăng đột ngột một cách bất thường. Đâu là nguyên nhân của tình trạng ấy?

Nguồn VTV24