Báo của tuổi Teen

Nhìn lại ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt – Đức 32 năm trước, dấu son nền y học Việt Nam

32 năm về trước Việt Nam từng có một ca phẫu thuật tách rời đi vào lịch sử, có điểm tương đồng đặc biệt với cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi

Nguồn Sen Vàng Tivi