Báo của tuổi Teen

Nhân viên Nhà Trắng nhiễm Covid-19, ông Trump nhận kết quả âm tính

Ngày 7.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tổng thống Mike Pence đều nhận kết quả âm tính với Covid-19 sau khi một trong số các nhân viên Nhà Trắng nhiễm virus corona.
Ông Trump nói ông ít khi tiếp xúc với nhân viên này nhưng khẳng định Nhà Trắng đã tăng cường xét nghiệm Covid-19, trước đó là mỗi tuần một lần, hIện tại là mỗi ngày một lần.

Nguồn Báo Thanh Niên Thanh Niên