Báo của tuổi Teen

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2 giờ 52 phút ngày 7/8/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

Thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào lúc 2 giờ 52 phút ngày 7/8/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII). Ông là đại biểu Quốc hội Khóa X.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (12.1997 – 4.2001), ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.

Nguồn Tổ Quốc