Báo của tuổi Teen

Người và xe máy lọt xuống hố sâu ở Bình Chánh