Báo của tuổi Teen

Người dân Phú Yên phải chở nước ‘cứu’ mía

Cả tháng nay, trời không mưa, ruộng mía bị khô hạn, người dân phải mua nước, thuê xe, thuê nhân công đi tưới ruộng mía. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, người dân Phú Yên gặp tình trạng khô hạn khốc liệt đến vậy.

Nguồn Báo Thanh Niên