Báo của tuổi Teen

Một tuần tiếp nhận 8 ca rắn độc cắn

Trong khoảng 1 tuần gần đây tại Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện vì bị rắn cắn. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho 8 ca bị rắn độc cắn

Nguồn VTC14