Báo của tuổi Teen

Mở thêm các cửa hàng dã chiến cung ứng thực phẩm cho dân

Bộ Công thương vừa có công văn yêu cầu các Sở Công thương mở các điểm bán hàng mới tạm thời, điểm bán hàng dã chiến… để bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong mọi tình huống, bảo đảm giãn cách xã hội.

Theo văn bản được Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) gửi các Sở Công thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện yêu cầu trên.

Bộ Công thương yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt động; tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly (nếu có);

Mục tiêu để bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp các điểm bán hàng thuộc hệ thống của các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh, như có trường hợp nhiễm bệnh trong khu vực của điểm bán hàng… hoặc thực hiện phương án giảm mật độ người dân đến mua sắm.

Các địa phương cũng thực hiện hướng dẫn việc tổ chức hoạt động cho các điểm bán hàng nhu yếu phẩm như chợ và các điểm bán hàng của doanh nghiệp phân phối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm vừa bảo đảm cung ứng liên tục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vừa bảo đảm an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nguồn Tuổi Trẻ