Báo của tuổi Teen

Làm chén, đĩa từ mo cau

Anh Nguyễn Văn Tuyến, ngụ huyện Nghĩa Hành thu mua mo cau làm sạch rồi ép nhiệt thành chén, đĩa bán với giá 1.000 – 5.000 đồng mỗi sản phẩm. Đây là ý tưởng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Nguồn Vnexpress
Via KTC