Báo của tuổi Teen

Hoạ sĩ nước ngoài vẽ tranh tặng y bác sĩ chống Covid-19

Một tài khoản có tên Marianne Tan’s Art Sapce vẽ những bức tranh thể hiện sự biết ơn với các y bác sĩ – những người đang đương đầu với chống dịch Covid.

Viết trên trang cá nhân về bộ tranh, Marianne Tan’s Art Sapce nhắn nhủ: “Dành tặng người bạn của tôi và những người đang làm nhiệm vụ ở đầu chiến tuyến”. 

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được 36 nghìn lượt thích, 176 nghìn lượt chia sẻ với hơn 1 nghìn bình luận. 

Nguồn iOne Marianne Tan’s Art Sapce