Báo của tuổi Teen

Giây phút vỡ oà tách rời cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi – Diệu Nhi

14h07, tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết đã tách rời xong 2 bé và chuyển qua phòng mổ siêu sạch số 12 để tiếp tục tạo hình, chỉnh hình và đưa các cơ quan nội tạng về vị trí bình thường.

Nguồn Thanh Niên