Báo của tuổi Teen

“Đột nhập” nơi khám của thầy lang “nổ” chữa khỏi các bệnh ung thư

Tự nhận có khả năng chữa mọi loại ung thư hay thậm chí là mọi loại bệnh. Không cần khám, chỉ cần hồ sơ bệnh án hay thậm chí là vài câu hỏi đơn giản. Điều gì thực sự đang diễn ra tại nhà các thầy lang “nổ”?

Nguồn VTV24