Báo của tuổi Teen

Đàn mèo Anh lông ngắn gần 5 tỷ đồng của cô gái Sài Gòn

Đàn mèo Anh lông ngắn gần 100 con của chị Dương Thị Thu Hà (Tân Bình, TP.HCM) được nhập từ châu Âu, có giá trị gần 5 tỷ đồng. Mỗi ngày, mèo ăn 4 bữa, thức ăn gồm hạt và pate, thịt bò… Chi phí chăm sóc đàn mèo gần 70 triệu đồng/tháng.

Nguồn VTC News