Báo của tuổi Teen

Đàn bò tót lai quý hiếm ngày càng gầy guộc vì bị nuôi nhốt

Từ khi kết thúc đề tài cấp quốc gia với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng từ tháng 6.2019, đến nay, đàn bò tót giống lai cực hiếm ở Việt Nam gầy ốm bất thường, không còn hung dữ như trước đây vì bị giam cầm trong diện tích khoảng 500 m², nuôi nhốt như heo công nghiệp.

Nguồn Thanh Niên