Báo của tuổi Teen

Cùng nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3

Thời nào cũng vậy, đời lính can trường, trong trái tim các anh là Tổ quốc, trên vai các anh là đồng bào. Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 là mất mát không thể đong đếm.

Nguồn VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH