Báo của tuổi Teen

Con trai Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lập kỷ lục giữ thăng bằng

Con trai hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa lập kỷ lục Việt Nam giữ thăng bằng trong 1 phút 12 giây. Hai nghệ sĩ sẽ tặng kỷ lục này cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch để cổ vũ tinh thần các bác sĩ.

Nguồn VTV24