Báo của tuổi Teen

Cô gái chinh phục khán giả khi cover “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” bằng 10 thứ tiếng