Báo của tuổi Teen

Choáng: Công ty có cả spa, phòng khách sạn phục vụ nhân viên

Một công ty ở Anh thiết kế như “công viên”, “sở thú” tạo cảm hứng làm việc, năng lượng tích cực cho nhân viên.

Nguồn VTV24