Báo của tuổi Teen

Cận cảnh tập luyện của Kỵ binh Việt Nam

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), hơn 100 chú ngựa trong đội kỵ binh Việt Nam được các chiến sĩ chăm sóc, huấn luyện để phục vụ các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ.

Các chiến sĩ CSCĐ huấn luyện ngựa trên thao trường 8 tiếng mỗi ngày từ sáng sớm, rèn các kỹ thuật vượt rào, đổ người nhặt đồ vật, nằm sấp né đạn… trên thao trường.

Nguồn Vnexpress