Báo của tuổi Teen

Cách ly cô gái khai báo không trung thực khi nhập cảnh | VTV24

Ngày 26/2, mạng xã hội xôn xao về 1 livestream của một người phụ nữ chia sẻ bí quyết khai bao y tế không trung thực để không bị cách ly. Đoạn chia sẻ…

Ngày 26/2, mạng xã hội xôn xao về 1 livestream của một người phụ nữ chia sẻ bí quyết khai bao y tế không trung thực để không bị cách ly. Đoạn chia sẻ…