Báo của tuổi Teen

BTS tung MV mới, lần đầu hát hoàn toàn bằng tiếng Anh