Báo của tuổi Teen

Bộ Y tế hỏi mua khẩu trang, chỉ 20/68 nhà sản xuất trả lời

Ngày 13/4, Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đảm bảo khẩu trang y tế cho phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị để đề nghị báo cáo về năng lực sản xuất thực tế, giá cả và số lượng có thể cung cấp cho Bộ Y tế và các cơ sở y tế.

Thế nhưng, tính đến thời điểm ngày 9/4, Bộ Y tế chỉ mới nhận được thông tin về giá và số lượng khẩu trang y tế có khả năng cung ứng của 20/68 đơn vị (gần 30%).

Trong công văn này, Bộ Y tế đánh giá cao trách nhiệm của 20 đơn vị đã gửi báo cáo theo như đề nghị. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng phê bình nghiêm túc các đơn vị đến nay không gửi báo cáo, đồng thời sẽ yêu cầu xem xét xử lý theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng và xuất khẩu khẩu trang y tế, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá năng lực sản xuất thực tế, khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu.

“Nếu sau ngày 16/4 không nhận được báo cáo đầy đủ của đơn vị, Bộ Y tế sẽ hiểu rằng đơn vị không có khả năng sản xuất, không có nhu cầu xuất khẩu khẩu trang y tế và sẽ tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để có giải pháp tiếp theo” – Công văn nêu rõ.

Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, tăng cường sản xuất, gửi báo cáo đúng thời hạn nêu trên, chia sẻ thông tin với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế khác chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng giao Bộ Y tế làm đơn vị đầu mối mua 30 triệu khẩu trang để phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn Tổ Quốc