Báo của tuổi Teen

Bộ GTVT ra thông báo khẩn về việc đi lại, vận chuyển hành khách trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội

Theo Bộ GTVT, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc dưới đây.

Thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020

Nội tỉnh: Bộ lưu ý các địa phương phải căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/2020 (Mục 4) để thực hiện. Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh trừ trường hợp đặc biệt

Liên tỉnh – Đối với lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải:

Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về lĩnh vực vận tải.

Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

“Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định”, công văn nêu.

Các tỉnh thuộc nhóm III: chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng không

Các đường bay Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN -SGN), Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại (HAN – DAD), thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng và ngược lại (SGN – DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:

Đường bay HAN – SGN và ngược lại: tổng tần suất 06 chuyến/ngày.

Đường bay HAN – DAD và ngược lại: tổng tần suất 02 chuyến/ngày.

Đường bay SGN – DAD và ngược lại: tổng tần suất 02 chuyến/ngày.

Các đường bay ngoài 3 đường bay trên: Các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

Đường sắt

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi.

“Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung như nêu trên…”- Bộ GTVT cho hay.

Nguồn Tổ Quốc