Báo của tuổi Teen

Bộ GD&ĐT: Sẽ tinh giản chương trình năm học 2019-2020

Bộ GD&ĐT đang tính toán điều chỉnh khối lượng kiến thức học kỳ 2 năm học 2019-2020 phù hợp, đảm bảo yêu cầu.

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ vì Covid-19, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường các hình thức dạy học qua Internet, truyền hình.

Bộ cũng yêu cầu các Sở chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Liên quan đến vến đề tinh giản nội dung học trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc này sẽ tập trung vào học kỳ 2 của năm học này ở các khối lớp. Nội dung nào có mức độ yêu cầu mang tính nâng cao sẽ được giảm bớt, để đảm bảo thời gian học tập cho học sinh.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT cũng tính toán tinh giản theo hướng tích hợp những nội dung giao thoa giữa các môn học. “Đối với một số nội dung giao thoa giữa các môn học trong chương trình hiện hành, chúng tôi sẽ tổ chức thiết kế thành một môn chính.…”

Ngoài ra, Bộ yêu cầu vào năm học mới, các trường tổ chức hướng dẫn thêm phần kiến thức đã được tinh giản trong học kỳ 2 năm học này.

Nguồn VTC News