Báo của tuổi Teen

Bộ GD-ĐT nhắn tin cho toàn dân: Tạm dừng đến trường, không dừng việc học

Thực hiện phương châm “tạm đừng đến trường, không dừng việc học”, Bộ GD-ĐT đã tích cực hướng dẫn và triển khai việc học online, học qua truyền hình đến học sinh và giáo viên cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của tạp của dịch bệnh, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học và chuyển sang hình thức học online. Thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, Bộ GD-ĐT đã công bố chương trình tinh giản học kỳ II và tích cực triển khai việc dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho cấp học phổ thông và đại học.

Bộ GD-ĐT cũng kêu gọi toàn thể người dân cùng chung tay hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học sinh học qua Internet, truyền hình đảm bảo thuận lợi, chất lượng và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tài trợ dịch vụ đầu số nhắn tin để có thể nhắn tới số đông điện thoại phục vụ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ trong mùa dịch Covid-19 như cung cấp thông tin y tế, thông tin về dạy học trực tuyến…

Bộ GD-ĐT nhắn tin kêu gọi người dân cùng chung tay hỗ trợ, động viên giúp đỡ học sinh học online và học qua truyền hình.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình tại trường phổ thông, GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học. Bộ GD-ĐT hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System); hệ thống dạy học trực tuyến.

Việc dạy học phải đảm bảo 4 mục tiêu: Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ ở trường; phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Tương tự, việc dạy học qua truyền hình cũng phải đảm bảo yêu cầu về thiết bị, hạ tầng kết nối truyền hình, đáp ứng các yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình quốc gia.

Nguồn Trí Thức Trẻ