Báo của tuổi Teen

Ngày 27/10, dự báo bão số 9 mạnh lên cấp 13, giật cấp 16

Bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối nay, thời gian có gió mạnh nhất là sáng sớm đến chiều tối ngày mai. Dự báo bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Nguồn Truyền Hình Nhân Dân