Báo của tuổi Teen

Bảo hiểm xe máy: Dễ mua, khó đòi bổi thường

Thực tế người dân khá mơ hồ về thứ mà họ đã bắt buộc mua 10 năm nay khi điều khiển xe máy. Vì thế mà chẳng Chẳng mấy ai khi gặp tai nạn nghĩ đến ý nghĩa và giá trị của chiếc bảo hiểm xe máy, vì việc đi đòi bồi thường này gian nan ngay từ bước đầu.

Nguồn VTC Now