Báo của tuổi Teen

Bắc Bộ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Bắc Bộ sắp đón 2 đợt không khí lạnh tràn về vào tối nay và cuối tuần. Tuy nhiên, do không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ chưa giảm sâu.

Nguồn VTV24