Báo của tuổi Teen

Thị trưởng quá cố tái đắc cử

Mới đây, cuộc bầu cử ở ngôi làng Deveselu kết thúc với phần thắng nghiêng về thị trưởng quá cố đã gây bất ngờ cho nhiều người, đây cũng là sự việc hy hữu chưa từng có tiền lệ trước đây.