Báo của tuổi Teen

MV của Jisoo (BlackPink) có kinh phí lớn nhất

TV Report đã đưa tin rằng Jisoo (BlackPink) đang quay MV cho ca khúc solo của mình. Ngày 21/2, YG Entertainment đã thông báo rằng: "MV của Jisoo đang được quay tại nước ngoài và được bảo mật nghiêm ngặt. Các bạn có thể mong đợi sản phẩm