Báo của tuổi Teen

1977 Vlog đến làng Vũ Đại, ‘phát hiện’ Chí Phèo săn tê giác, tê tê…